Polityka prywatności

Sklep Rgm.com.pl szanuje dane osobowe swoich Użytkowników. Poniżej znajdują się zasady związane z Polityką prywatności stosowaną w naszej firmie. Staramy się by nasze reguły były przejrzyste i zrozumiałe. Polityka prywatności, zawiera noty wyjaśniające problem danych osobowych, zastrzeżenia prawne oraz wyłączenia z odopowiedzialności.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze sklepu rgm.com.pl akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu rgm.com.pl należącego do RGM Sp. z o. o., możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Do rejestracji wystarczy podanie adresu e-mail i hasła.

W przypadku złożenia zamówienia będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • adres do wysyłki;
  • adres do faktury;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • NIP – w przypadku faktur na firmę.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Dane niezbędne do złożenia zamówienia zostały oznaczone gwiazdką.

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy RGM Sp. z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Ochrona danych osobowych

Serwis rgm.com.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) swoich Użytkowników.

Wgląd do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy sklepu.

Zmiana i usuwanie danych osobowych

Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu i edytowania swoich danych osobowych, jak również w każdym momencie może zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. W celu całkowitego usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem: sklep@rgm.com.pl.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do rgm.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery

rgm.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Hasła do kont

Hasła do kont założonych przez naszych Użytkowników przechowywane są w systemie i obsługa sklepu nie ma do nich wglądu. Uprawnieni pracownicy sklepu mogą nadać nowe hasło do konta Użytkownika wyłącznie na jego prośbę

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych z rgm.com.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. rgm.com.pl nie ma możliwości zabezpieczyć tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie.

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co rgm.com.pl nie odpowiada.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań by nasza oferta była opisana tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe. Serwis rgm.com.pl nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane w recenzjach dotyczących produktów czy sklepu. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

Prawo do zmian Polityki Prywatności

Rgm.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

 

Zespół RGM

sklep@rgm.com.pl